GYM

PEUTERGYM

Peutergym is een les waarbij de peuter al zelfstandig kan deelnemen aan de les.
Ouder mag in het begin wel kijken, maar de bedoeling is dat het kind bij deze lessen niet meer afhankelijk is van de ouders en een uurtje zelf mee kan gymmen met de andere kinderen. Dit is van de leeftijd 2 tot 4 jaar. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen.


Uw kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter en kleuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij, zoals het zingen in een kring. Samen bewegen zal het contact tussen u en uw kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.