Wijziging inning Bondscontributie


Buiten de contributie die per kwartaal wordt geïnd voor G.V. Agios wordt er jaarlijks een bedrag bondscontributie geïncasseerd.

Bondscontributie is de contributie die de leden via de Agios-ledenadministratie betalen aan de KNGU, de overkoepelende organisatie. De KNGU besteedt dit geld voor overkoepelende zaken, wedstrijdzaken en diverse verzekeringen t.b.v. de sporters.