Steun GV Agios en stem vóór 24 maart!


Wat is de Rabo Clubkas Campagne?

Veel verenigingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken. Om een handje te helpen, heeft Rabobank Noord Veluwe de Clubkas Campagne opgericht. De Clubkas Campagne is een prachtige kans om jaarlijks in het voorjaar de kas van verenigingen te spekken! En het mooie is dat niet de Rabobank, maar de leden van de bank, door het uitbrengen van hun stemmen, bepalen welke verenigingen vanuit de Clubkas Campagne ondersteund worden.