ALV en vrijwilligers van het jaar


Afgelopen woensdagavond, 22 juni, vond in de Agios-danszaal de algemene ledenvergadering plaats. Naast de gebruikelijke agenda-punten zoals de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester en verslag van de kascommissie was het ook weer eens tijd een vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Bestuur heeft gemeend om 2 mensen, nl. Hans en Erica Klomps te benoemen als vrijwilliger van het jaar. Erica doet al jaren de ledenadministratie, een heel karwei waar wekelijks de nodige uurtjes in gaan zitten. Als er iets geklust moet worden of er is een demo en er moet materiaal versleept worden dan doe je op Hans nooit tevergeefs een beroep. Deze 2 mensen hoor je nooit klagen en zullen nooit ‘nee’ zeggen, echte verenigingsmensen dus. De waardering is geuit dmv de overhandiging van het Agios-beeldje en een bos bloemen. Langs deze weg nogmaals gefeliciteerd Hans en Erica Klomps!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square