Erelid Joop Labberton overleden


Helaas heeft het nieuws dat Joop Labberton is overleden ons bereikt. Joop is jarenlang fanatiek lid geweest van Agios en was ook erelid. Joop begon zijn gymnastische carriëre bij SSS. SSS werd in 1934 opgericht door meester Salvada en Dick Labberton. Er werd geturnd in het Koetshuis bij de Cannenburgh. Toen er eenmaal een sintelbaan op het terrein van de Koekoek was aangelegd, kon er ook atletiek worden bedreven. Ook veldlopen werden door SSS georganiseerd. Joop is tijdens de oprichting meteen lid geworden. Vele turnwedstrijden werden afgelopen. Thuis hingen de vele medailles. De locatie van het turnen is een aantal keren veranderd. Na het Koetshuis kwam de gymnastiekzaal bij de Industrie, vervolgens de S&O-zaal naast de Wieken. In 2012 was Joop 80 jaar lid van Agios!