Agios gaat door en hoe!

Een tijdje hing het voortbestaan van gymnastiekvereniging Agios aan een zijden draadje. Maar afgelopen woensdag ging er toch ‘een positieve kogel door de turnhal’. Een kerngroep, bestaande uit voornamelijk ouders van Agios leden, stroopte gezamenlijk de mouwen op en gaf aan er een seizoen lang alles aan te willen doen om de club voor hun kinderen, de andere Agiosleden en voor Vaassen te behouden.

Namens de KNGU (de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) was André Vliek aanwezig. Hij gaat de kerngroep helpen om de knelpunten van de vereniging op te sporen en aan te pakken. Om dit op een goede manier te doen zijn er drie commissies gevormd met elk een eigen takenpakket. Vanuit elke commissie zal er regelmatig een coördinator met Vliek om tafel gaan om de stand van zaken te bespreken.

Er is werk aan de winkel, zoveel is duidelijk. Er zijn vacatures die ingevuld moeten worden, het is belangrijk dat Agios meer leden gaat krijgen en ook de financiën van de club moeten de nodige aandacht krijgen. Alles om de vereniging weer een gezonde, stabiele en florissante toekomst te geven.

Vacatures

Eén van de belangrijkste speerpunten van het moment zijn de vacatures. Er zijn vacatures voor diverse takken van sport binnen Agios. Op dit moment heeft de Acro gymnastiek de hoogste prioriteit, hier is op korte termijn iemand nodig die de groep