INFORMATIE

GV Agios volgt de lokale schoolvakanties van de scholen. In de lessen wordt per vakantie een alternatief trainingsschema aangeboden voor de leden die willen doortrainen. Hier zijn afhankelijk van de les extra eenmalige kosten aan verbonden die direct met de betreffende leiding kunnen worden afgerekend.